O Reino Medieval de Galicia de Anselmo López Carreira

Blukk™ reedita unha das obras fundamentais de Anselmo López Carreira: O Reino Medieval de Galicia

O Reino Medieval de Galicia de Anselmo López Carreira tense tornado unha obra de referencia para todas aquelas persoas interesadas nunha aproximación rigorosa á historia política da Galicia medieval. Un traballo moi documentado que se sustenta nun achegamento escrupuloso ás fontes e que presenta unha análise pormenorizada en diversas dimensións do devir histórico do Reino…