Estado, poder e estruturas políticas na Gallaecia: S. II a.C. - VIII d.C. - Martín Fernández Calo

Estado, poder e estruturas políticas na Gallaecia: S. II a.C. – VIII d.C. – Martín Fernández Calo

“Un magnífico ensaio con vocación globalizadora… O coñecemento bibliográfico, o emprego das fontes e a finura da análise deron como froito unha obra dunha madurez infrecuente e insospeitada nun autor que, sen dúbida, está a principiar un brillante percorrido científico”. Francisco Calo Lourido, Padroado do Museo do Pobo Galego “Este é un libro importante… que…