Martín Fernández Calo
Martín Fernández Calo é licenciado en Historia pola Universidade de Santiago de Compostela. A súa investigación céntrase na evolución socio-política, institucional e eclesiástica da Gallaecia, da Prehistoria recente á Tardoantigüidade, tema ao que ten adicado varios artigos académicos e no que se insire o seu proxecto de doutoramento: “Xenealoxía do poder local galaico na Antigüidade”.